χρωματολόγιο νιπτήρων

χρωματολόγιο νιπτήρων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΑΦΗΣ

Οι επεξεργασίες χρώσης των νιπτήρων μας είναι δυο ειδών.

Η πρώτη διαδικασία χρωματικής επεξεργασίας  – ( σειρά natura ) – προβλέπει την ανάμειξη της φυσικής πρώτης ύλης με τις χρωματικές πρώτες ύλες , τεχνική που μας επτρέπει να παράξουμε ένα χρωματικά ενιαίο υλικό .

Η δεύτερη τεχνκή  χρωματικής επεξεργασίας μας επιτρέπει να έχουμε επιφανιακή κάλυψη του προτογενούς υλικού με καθαρές χρωματικές αποδόσεις ,χωρείς τεχνοτροπίες .

Αυτονόητο είναι ότι αυτή η τεχνική βαφής επιτρέπει στον νιπτήρα να αποκαλύπτει την πραγματική του φύση , όπως είναι οι πόροι του προτογενούς υλικού .